+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

MEĐUNARODNA SURADNJA

Hrvatski šumarski institut već dugi niz godina aktivan je na međunarodnom planu kroz suradnju s inozemnim znanstvenim institucijama i organizacijama, kroz međunarodne znanstvene i stručne projekte, znanstvena istraživanja i usavršavanja, bilateralnu suradnju te organizaciju domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, stručnih savjetovanja i radionica.

Međunarodni programi i projekti dio su djelatnosti Instituta u kojima sudjelujemo s uglednim međunarodnim institucijama kao što su IUFRO, FAO, EFI, MED-okvir, sedmi okvirni program EU FP7, te program Obzor 2020 (Horizon 2020). U suvremenom kontekstu stravarnja novih partnerstva i razvoja različitih vidova međunarodne suradnje HŠI je aktivno uključen i u projekte financirane od strane Europske unije koji svakako predstavljaju daljnji izazov razvoja HŠI na međunarodnom planu.

Bilateralna suradnja kao nastavak dobre tradicionalne suradnje s institucijama sličnog profila, postavila je smjernice za buduću međuinstitucionalnu suradnju, prvenstveno u regiji, ali i šire. Osmišljena u okviru zajedničke platforme već potpisanih Sporazuma o bilateralnoj znanstvenog suradnji,  do danas je sklopljena sa sljedećim institucijama:

 • Finnish Forest Research Institute METLA, Finland,
 • Sankt-Petersburg State Forest Technical Academy, Russia,
 • Moscow State Forest University, Russia,
 • Zentrum Wald-Forst-Holz, Weichenstephan, Freising, Germany,
 • Agency of Environment and Forestry, Ministry of Environment, Forests and Water, Administration; Forestry Directory, Albania,
 • Faculty of Forestry Sciences Tirana, Albania,
 • Šumarski fakultet Sarajevo, Bosna i Hercegovina,
 • Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina,
 • Šumarski fakultet u Skopju, Univerzitet Sv. Kirila i Metodija, Makedonija,
 • Šumarski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu, Srbija,
 • Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija,
 • Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu ILFE Novi Sad, Srbija,
 • Hungarian Forest Research Institute ERTI, Hungary.

Umrežavanje i uspostavljena suradnja sa institucijama sličnih profila iz regije, rezultiralo je i osnutkom prvog regionalnog znanstvenog časopisa u šumarstvu – South-east European forestry (SEEFOR).

Kao logički slijed biletaralne suradnje svjedoci smo razvoja i  multilateralne suradnje HŠI, koja se razvija kroz tekuće projekte i buduće projektne prijedloge te kao takva svakako predstavlja daljnji izazov našeg instituta.

Znanstvena usavršavanja i studijski posjeti  renomiranim istraživačkim i obrazovnim centrima, pružili su našem znanstvenom i stručnom kadru priliku za specijalizaciju i daljnje usavršavanje u referentnim međunarodnim institucijama. Uz usvajanje suvremene istraživačke metodologije, know-how-a, razmjenu znanja i iskustava, ista se uspješno implementiraju dalje. Mobilnost istraživača i gostovanje stranih znanstvenika i predavača nastavlja se na ovom pozitivnom trendu u međunarodnoj suradnji našeg Instituta, čime nastojimo sudjelovati u suvremenim  znanstvenim tokovima.

Međunarodna znanstvena savjetovanja i skupovi (International Scientific Symposiums and Meetings) jedni su  od najdinamičnijih segmenta međunarodne aktivnosti HŠI. U 2011. godini organizirali smo međunarodnu konferenciju u sklopu FP7 projekta RoK-FOR na temom: “Šumska biomasa kao obnovljiv izvor energije: Jačanje regionalne suradnje i razvoja klastera za nove mogućnosti”, 26-28.2011. Zagreb.

Skip to content