+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja (LFKI)

 

Osnovan je 1974. u sklopu Odjela za ekologiju, današnji Zavod za ekologiju šuma.

Osoblje laboratorija: voditeljica laboratorija Dr.sc. Tamara Jakovljević i analitičari Renata Tubikanec, kem. teh. i Monika Hlebić, farm. teh.

Analize koje se obavljaju  u  Fizikalno – kemijskom laboratoriju Zavod za ekologiju  temelj su  znanstvenicima ovog instituta za istraživanja iz područja kemije okoliša, ishrane šumskog drveća i šumarske pedologije.

Metode i  laboratorijska oprema  koje se koriste za analize su ISO metode i uslađene su sa zahtjevima ICP –Forests (Međunarodnog programa za procjenu i motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume), u čijim Interkalibracijskim testiranjima svake godine sudjeluju.

Parametri koji se mogu odrediti u laboratoriju:

Analize tla: pH i provodljivost, ukupni CaCO3, aktivno vapno, ukupni dušik (N), humus, organska tvar, fiziološki aktivni fosfor i kalij (P2O5 i K2O), određivanje olova (Pb), bakra (Cu), cinka (Zn), mangana (Mn), željeza (Fe), kadmija (Cd), bakra (Cu) nakon ekstrakcije s 2n HCl, ukupni sumpor (S), tekstura tla i fizikalna svojstva (kapacitet, propusnost, gustoća, pF- vrijednosti …).

Analize biljnog materijala: ukupni dušik (N), fosfor (P2O5), kalij (K) i kalcij (Ca), magnezij (Mg), željezo (Fe), mangan (Mn), cink (Zn), bakar (Cu), kadmij (Cd) i ukupni sumpor (S).

Analize vode: određivanje kationa u vodi ( litij, natrij, amonij, kalij,magnezij i kalcij ) i određivanje aniona u vodi ( floridi, acetati, kloridi, nitriti, bromidi, nitrati, fosfati, sulfati), određivanje alkaliteta.

DJELATNOST

Područje djelatnosti i analize vezane uz:

 • kemiju okoliša,
 • ishranu bilja,
 • opskrbljenost tla hranjivima,
 • zdravstveno stanje tla,
 • atmosferska taloženja i mjerenje ozona u šumskim ekosustavima,
 • laboratorij Nacionalnog fokalnog centra RH za monitoring stanja šumskih ekosustava – ICP Forests program (International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests),
 • organizaciju i provedbu europskih međulaboratorijskih ispitivanja tla u sklopu ICP Forests programa,
 • analize šumske biomase i pepela,
 • laboratorij za analize u ekološka proizvodnja i analize plodnosti tla,
 • razvoj novih metoda.

 

Analitička oprema

 • mlin Fritsch Pulverisette 14 i mlin Retsch PM100,
 • sušionik INKO,
 • UV/VIS spektrofotometar LaboMed,
 • elementarni analizatori Leco CNS 2000 i SC 132,
 • mikrovalna Milestone Ethos One,
 • atomski apsorpcijski spekrofotometar-plamena i grafitna tehnika Perkin-Elmer Aanalyst 700,
 • ionski kromatograf Dionex DX 600,
 • pHmetar/konduktometar Mettler Toledo,
 • Muffova peć Nabertherm,
 • deionizator Labconco,
 • plameni fotometar Buck scientific PFP-7,
 • automatski titrator Mettler Toledo.

VODITELJ

Dr.sc.
Znanstveni savjetnik
Voditeljica Laboratorija za fizikalno-kemijska ispitivanja (LFKI)

UPOSLENICI

Viši tehničar
Viši tehničar
Skip to content