+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

RADOVI

Radovi je međunarodni časopis otvorenog pristupa koji objavljuje jedan broj godišnje, a po potrebi se objavljuju izvanredni brojevi. Časopis  objavljuje izvorne znanstvene članke, prethodna priopćenja, pregledne članke, izlaganja sa znanstvenih skupova i stručne članke iz područja biotehnoloških znanosti – polje šumarstvo.

Članci se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku s recipročnim prijevodom naslova, sažetka, ključnih riječi, naslova poglavlja, tablica i slika, nakon što rad pozitivno ocijene barem dva nezavisna recenzenta.

Naziv: Radovi
ISSN skraćeni naziv: Rad.-Hrv. šum. inst.
ISSN (print): 1848-3879
ISSN (web): 1849-0875
Glavni urednik: Mladen Ivanković
Tehnički urednik: Nikola Lacković
Urednički odbor: Tomislav Dubravac, Mladen Ivanković, Hrvoje Marjanović, Milan Pernek, Ivan Pilaš, Ivan Seletković, Ivan Balenović, Dijana Vuletić, Dalibor Ballian, Krešimir Krapinec, Dušan Jurc
Izdavač: Hrvatski šumarski institut, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska
Prva godina izlaženja: 1966.g.
Učestalost izlaženja: jedan broj godišnje
Vrsta medija: tiskano i elektronsko
Recenzijska politika: slijepa recenzija sa dva neovisna recenzenta
Indeksiran u bazama podataka: CAB Abstracts, Hrčak

Kontakt: Tel: +385 (0)1 62 73 000; Fax: +385 (0)1 62 73 035; E-mail: radovi@sumins.hr
Url časopisa: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/works/about

Skip to content