ZAJEDNIČKA SLUŽBA

Odjel zajedničke službe obavlja stručne poslove i usluge svim djelatnicima i zavodima Instituta iz područja:

  • – pravnih poslova,
  • – računovodstvenih i planskih poslova,
  • – međunarodne suradnje,
  • – znanstvene knjižnice.

 

U odjelu se pruža i podrška međunarodnoj suradnji, uspostavi i održavanju kontakata s partnerskim institucijama u regiji i Europi, organiziranju konferencija, skupova, seminara i ostalih događanja, te uz to vezanim aktivnostima.

Znanstvena knjižnica Instituta također se nalazi u ovom odjelu, a aktivnosti knjižnice su vezane za održavanje knjižnog fonda te pomoć istraživačima u pristupu i pretraživanju raznih referentnih baza.


VODITELJ ODJELA

DJELATNOST

Zajednička služba obavlja opće, pravne, računovodstvene, materijalno-financijske, javnu nabavu, administrativne, pomoćno-tehničke, stručne i njima slične poslove od zajedničkog interesa za Hrvatski šumarski institut. U odjelu se pruža i podrška poslovima vezanima uz međunarodnu suradnju, te se nalazi Znanstvena knjižnica Instituta.

  • – Voditelj Zajedničke službe Hrvatskog šumarskog instituta: Fikret Ahmetović, dipl. iur.
  • – Pravna pitanja i javna nabava: Fikret Ahmetović, dipl. iur.
  • – Računovodstvo: Majda Višnić, dipl.oec., Andreja Krkuc i Mandica Benković
  • – Tajništvo ravnateljice: Ines Fratrić
  • – Knjižnica: Renata Stojaković, dipl. knjižničar i prof. hrvatskog jezika

 

Statusna pitanja, naziv, sjedište, djelatnost, ustrojstvo, pravni položaj, tijela Instituta, upravljanje i poslovodstvo, uvjeti i postupak izbora u znanstvena, suradnička i stručna zvanja i radna mjesta, status ostalih zaposlenika, financiranje i javnost rada Instituta, kao i druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanja Instituta određuju se Statutom Hrvatskog šumarskog instituta.

Ustroj Hrvatskog šumarskog instituta, poslovi koji se obavljaju u pojedinim ustrojstvenim jedinicama, uz razgraničenje nadležnosti i odgovornosti, poslovna ovlaštenja te druga pitanja organizacijske strukture Instituta određuju se Statutom i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog šumarskog instituta.

U odjelu se pruža i podrška međunarodnoj suradnji, uspostavi i održavanju kontakata s partnerskim institucijama u regiji i Europi, organiziranju konferencija, skupova, seminara i ostalih događanja, te uz to vezanim aktivnostima. O međunarodnoj suradnji Hrvatskog šumarskog instituta možete više saznati pod poveznicom Međunarodna suradnja.

U sklopu zajedničke službe nalazi se i Knjižnica Hrvatskog šumarskog instituta koja sadrži stručne knjige i časopise, doktorske i magistarske radove iz područja šumarstva, te opsežnu referentnu zbirku. O izdavačkoj djelatnosti Hrvatskog šumarskog instituta možete više saznati pod poveznicom Publikacije.


ZAPOSLENICI