+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Djelatnici Hrvatskoga šumarskog instituta održali tečaj Konverzije u šumama šumoposjednika

28/04/2016

U organizaciji Šumarske Savjetodavne službe u Čakovcu je 19.-20. travnja 2016. godine održan tečaj/edukacija o konverzijama u šumama šumoposjednika za djelatnike šumarske savjetodavne službe. Tečaj su održali dr. sc. Tomislav Dubravac, dr. sc. Sanja Perić, dr. sc. Martina Tijardović, dr. sc. Mladen Ivanković i mr. sc. Boris Liović.  Cilj tečaja je bio stjecanje znanja o vrstama i tipovima konverzije za primjenu u savjetovanju šumoposjednika te kompetencija sudionika za pružanje kvalitetnog savjeta šumoposjednicima kod potrebnih radova konverzija/izrada elaborata šumskouzgojnih radova.

Tečaj je bio podijeljen u dva dijela: predavanje za sudionike u dvorani (prvi dan 19. travnja)  i terenski obilazak šumskih parcela (drugi dan 20. travnja) na kojima postoje potrebe za

propisivanje radova konverzije.

Naslovi predavanja:

Dr. sc. Tomislav Dubravac: Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura – vrste i osnovni tipovi konverzije/prihvatlja ulaganja/prihvatljivi troškovi/standardni troškovi (Mjera M08; Operacija 8.5.1.)

Dr. sc. Sanja Perić: Uzgojni zahvati i tehnološki procesi pri konverziji šumskih kultura s posebnim osvrtom na šumski reprodukcijski materijal

Dr. sc. Martina Tijardović: Šumsko-uzgojne smjernice za supstitucijske zahvate u Republici Hrvatskoj s mjerama ublažavanja i mjerama prilagodbe na klimatske promjene

Mr. sc. Boris Liović: Konverzija šuma-zaštita sadnica polipropilenskim štitnicima

Dr. sc. Mladen Ivanković: Genetički testovi-primjeri uspješne konverzije degradiranih šumskih sastojina

NAJNOVIJE

Skip to content