Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko

ured@sumins.hr

+385 (0)1 6273 000

+385 (0)98 324795, +385 (0)98 324558

Dr.sc.

Dijana Vuletić

Viši znanstveni suradnik
ODJEL:
Zavod za međunarodnu znanstvenu suradnju jugoistočne Europe - EFISEE

BIBLIOGRAFIJA:

ADRESA: Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska

TEL: +385 1 62 73 019

MOB: +385 98 324 226

VPN: 5802

EMAIL: dijanav@sumins.hr