+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Dr.sc.

Dijana Vuletić

Znanstveni savjetnik - prvi izbor
ODJEL: Zavod za međunarodnu znanstvenu suradnju jugoistočne Europe - EFISEE

BIBLIOGRAFIJA:

ADRESA: Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska

TEL: +385 1 62 73 019

MOB: +385 98 324 226

VPN: 5802

EMAIL: dijanav@sumins.hr

Skip to content