Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko

ured@sumins.hr

+385 (0)1 6273 000

+385 (0)98 324795, +385 (0)98 324558

Goran Tijan

, mag.ing.silv.
Stručni suradnik
ODJEL:
Zavod za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku

ADRESA: Trnjanska cesta 35, 10000 Zagreb, Hrvatska

EMAIL: gorant@sumins.hr