+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Ivana Antolović Smoljan

, mag.ing.prosp.arch.
Stručni suradnik
ODJEL: Centar za općekorisne funkcije šuma ''Josip Ressel''

PODRUČJE ISTRAŽIVANJA:

  1. Krajobrazna arhitektura


ADRESA: 154. Brigade Hrvatske vojske 2, 52000 Pazin

TEL: +385 52 647 253

MOB: +385 99 624 9655

VPN: 5844

EMAIL: ivanaas@sumins.hr

Skip to content