ZAPOSLENICI INSTITUTA

Dr.sc. Krunoslav Indir

Radno mjesto Znanstveni suradnik
Odjel Zavod za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku

Područje istraživanja
  1. Izmjera šuma
  2. Uređivanje šuma
  3. Struktura šumskih sastojina

Bibliografija

Adresa Ulica braće Krajanski 15, 42000 Varaždin, Hrvatska
Telefon +385 42 305 221
Fax +385 42 305 221
Mobitel +385 98 451 001
VPN 5843
E-pošta kindir@sumins.hr