+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Dr.sc.

Krunoslav Indir

Viši znanstveni suradnik
Voditelj Istraživačkih centara
ODJEL: Zavod za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku

PODRUČJE ISTRAŽIVANJA:

  1. Izmjera šuma
  2. Uređivanje šuma
  3. Struktura šumskih sastojina


BIBLIOGRAFIJA:

ADRESA: Ulica Močile 2, 48000 Koprivnica, Hrvatska

MOB: +385 98 451 001

VPN: 5843

EMAIL: kindir@sumins.hr

Skip to content