Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko

ured@sumins.hr

+385 (0)1 6273 000

+385 (0)98 324795, +385 (0)98 324558

Dr.sc.

Krunoslav Indir

Znanstveni suradnik
Voditelj Istraživačkih centara
ODJEL:
Zavod za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku

PODRUČJE ISTRAŽIVANJA:

  1. Izmjera šuma
  2. Uređivanje šuma
  3. Struktura šumskih sastojina


BIBLIOGRAFIJA:

ADRESA: Ulica braće Krajanski 15, 42000 Varaždin, Hrvatska

TEL: +385 42 305 221

FAX: +385 42 305 221

MOB: +385 98 451 001

VPN: 5843

EMAIL: kindir@sumins.hr