Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko

ured@sumins.hr

+385 (0)1 6273 000

+385 (0)98 324795, +385 (0)98 324558

Marija Kruljac

Viši tehničar
ODJEL:
Zavod za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku

ADRESA: Trnjanska cesta 35, 10000 Zagreb, Hrvatska

TEL: +385 1 6311 580

FAX: +385 1 6311 588

EMAIL: marinak@sumins.hr