ZAPOSLENICI INSTITUTA

Dr.sc. Martina Đodan

Radno mjesto Poslijedoktorand
Odjel Zavod za uzgajanje šuma

Područje istraživanja
  1. Uzgajanje šuma - silvikultura
  2. Šumski rasadnici
  3. Sanacija, supstitucija, konverzija
  4. Šumske kulture i plantaže, adaptacijske mjere na klimatske promjene

Bibliografija

Adresa Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska
Telefon +385 1 6273 022
Fax +385 1 6273 035
Mobitel +385 99 3176 094
VPN 5610
E-pošta martinat@sumins.hr