+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Dr.sc.

Martina Đodan

Viši znanstveni suradnik
ODJEL: Zavod za uzgajanje šuma

PODRUČJE ISTRAŽIVANJA:

  1. Uzgajanje šuma - silvikultura
  2. Šumski rasadnici
  3. Sanacija, supstitucija, konverzija
  4. Šumske kulture i plantaže, adaptacijske mjere na klimatske promjene


BIBLIOGRAFIJA:

ADRESA: Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska

TEL: +385 1 6273 022

FAX: +385 1 6273 035

MOB: +385 99 3176 094

VPN: 5610

EMAIL: martinat@sumins.hr

Skip to content