+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Dr.sc.

Sanja Novak Agbaba

Viši znanstveni suradnik
ODJEL: Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

PODRUČJE ISTRAŽIVANJA:

  1. Zaštita šuma
  2. Šumarska fitopatologija
  3. Istraživanje bolesti šumskog i urbanog drveća
  4. Rak kore pitomog kestena, integralna zaštita kestenovih šuma
  5. Mikoflora šumskog sjemena
  6. Gljive truležnice šumskog drveća


BIBLIOGRAFIJA:

ADRESA: Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska

TEL: +385 1 6273 021

FAX: +385 1 6273 035

MOB: +385 98 326 704

VPN: 5819

EMAIL: sanjan@sumins.hr

Skip to content