+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Doktorandice sudjelovale na Danu doktorata biotehničkog područja

19/10/2020

Doktorandice Martina Kičić, mag.ing.silv. i Ana Marija Marin, mag.ing.silv. sudjelovale su 16.10.2020. na prvom Danu doktorata biotehničkog područja na Šumarskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Predstavile su teme svojih doktorata u sklopu HRZZ projekta „Unaprjeđenje planiranja i gospodarenja zelenom infrastrukturom kroz participativno mapiranje kulturnih usluga ekosustava“ (CULTUR-ES). U tom smislu Martina je održala prezentaciju „Participativno kartiranje percepcije korištenja kulturoloških usluga i negativnosti urbane zelene infrastrukture na razini grada – studija slučaja grada Zagreba“, a Ana Marija postersku prezentaciju „Percepcija vrijednosti kulturoloških usluga odabranih tipova zelenih površina u gradu Zagrebu“.
Također su predstavile i rezultate dijela međunarodnog eksplorativnog istraživanja provedenog i u Hrvatskoj o korištenju zelenih površina za vrijeme lockdown-a uzrokovanog pandemijom bolesti COVID-19.

Konferencija je za cilj imala razmjenu iskustava između studenata doktorskih studija biotehničkog područja.

 

           

NAJNOVIJE

Skip to content