+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Dr.sc. Nikola Lacković održao predavanje na engleskom jeziku na Sveučilištu Karl-Franzens u Grazu, Institut za zoologiju

28/04/2016

27.04.2016. godine na Sveučilištu Karl-Franzens u Grazu, na Institutu za zoologiju znanstveni suradnik Hrvatskog ššumarskog instituta, dr.sc. Nikola Lacković, održao je predavanje na engleskom jeziku pod “Gypsy moth mtDNA phylogeography in Europe, a base to monitor the spread of potentially dangerous populations”„(“Filogeografija mtDNA gubara u Europi, podloga za praćenje širenja potencijalno opasnih populacija).

Predavanje je održano na poziv dr.sc. Sylvije Schäfer iz Instituta za zoologiju, a prisustvovalo je oko 40 ljudi, profesora, asistenata i studenata. Predavanjem je predstavljena problematika gubara kao jednog od najznačajnihih šumskih štetnika u Europi, migratorne sposobnosti, modeliranjem predviđeno pomicanje areala kao posljedica klimatskih promjena. Potom su predstavljene uočene razlike u altitudinalnoj rasprostranjenosti te razlike u populacijskoj dinamici između populacija koje nastanjuju kontinentalne i mediteranske biogeografske regije Europe kojima je potaknuto pitanje postojanja razlika u genskoj raznolikosti između populacija koje nastanjuju različita geografska područja u Europi. Te su pretpostavke potkrijepljene i poznatim posljedicama Kvartarnih klimatskih oscilacija na distribuciju raznolikosti u biota Europe. Zatim je potkrijepljen izbor molekularno genetičkih istraživanja kao prikladne i dostupne metode upotrebljene za istraživanje postavljenih pitanja. Predstavljeno je područje istraživanja, upotrebljena metodologija te su prikazane praktične mogućnost implementacije pridobivenih informacija u kontekstu zaštite šuma. Po završetku predavanja raspravom su izmijenjena vrijedna razmišljanja i ideje koje doprinose osmišljanju istaknutih mogućnosti za nastavak i proširenje istraživanja.

Službeni poziv

Program

NAJNOVIJE

Skip to content