+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

EFI-BOKU korak naprijed u suradnji na razvoju istraživanja šumarske politike u Europi

06/11/2018

EFI i BOKU su krajem kolovoza 2018. potpisali sporazum o stvaranju nove Istraživačke mreže za šumarsku politiku čiji je sastavni dio i EFISEE zavod Hrvatskog šumarskog instituta.

Ova mreža je nastala iz prijašnjih EFI aktivnosti sa Regionalnim uredom EFICEEC-EFISEE, i biti će koordinirana od strane University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Beč, Austrija.

Novi instrument će stvoriti Sveeuropsku istraživačku mrežu članova EFI-a i drugih važnih institucija za zajedničku provedbu znanstvene suradnje u području šumarske politike i upravljanja. Mreža će provoditi nova istraživanja i aktivnosti s ciljem stvaranja boljeg razumijevanja poslije 2020 Europskog političkog okvira u području šumarskih i povezanih pitanja. Također će graditi mostove između zapadne i istočne Europe kroz provođenje aktivnosti izgradnje kapaciteta i pridonositi boljem dijalogu unutar Forest Europe foruma.

Direktor EFI-a Marc Palahí je rekao: “Vrlo sam zahvalan predanosti BOKU da vodi ovu prvu EFI istraživačku mrežu. EFI Istraživačke mreže osnažuju EFI članstvo primjenjujući novu transnacionalnu istraživačku suradnju oko EFI strateških tema. One su temeljne za jačanje suradnje između EFI-a i njegovog članstva kroz programe koji se međusobno upotpunjuju. Nadam se da će drugi EFI članovi pratiti primjer BOKU-a jer su proaktivni i predani članovi ono što EFI treba za ostvarivanje naših ambicija.“

Rektor BOKU-a Hubert Hasenauer također je izjavio: ”Mi vjerujemo u europsku istraživačku suradnju i BOKU ima dugu povijest predanosti EFI-u. Sa novom Istraživačkom mrežom želimo daljnji razvoj jake sinergije sa EFI s ciljem zajedničke primjene nove EFI strategije.”

Bernhard Wolfslehner, koji će voditi novu Istraživačku mrežu na temu šumarske politike je rekao:“Ovo je velika mogućnost za oblikovanje budućih EFI istraživanja u području šumarske politike,gradeći na našoj stručnosti i mrežama u istraživačkom prostoru, i dugogodišnjim partnerskim odnosima u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi.”

Karl Hogl, Bernhard Wolfslehner, Marc Palahí & Hubert Hasenauer

Karl Hogl, Bernhard Wolfslehner, Marc Palahí i Hubert Hasenauer

 

NAJNOVIJE

Skip to content