+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

ERASMUS+ VET4BioECONOMY – Održana transnacionalna aktivnost osposobljavanja (C1) o šumskoj bioekonomiji

19/03/2019

Kratkotrajno osposobljavanje budućih trenera e-tečaja održano je u Austriji od 4.-8.3.2019. u sklopu projekta VET4BioECONOMY. Usavršavanje je održano u prostorima Sveučilišta za prirodne resurse i primijenjene bioznanosti (BOKU) u Beču te u istraživačkom institutu za drvo Wood K plus u Tullnu. Na petodnevnom događaju u organizaciji Sveučilišta BOKU sudjelovalo je 15 djelatnika sedam partnerskih organizacija iz Austrije, Slovenije i Hrvatske.

Tijekom treninga polaznici su imali priliku dobiti opsežan uvid u šumsku bioekonomiju – što je šumska bioekonomija, koji je potencijal šumske bioekonomije, koji je njen politički okvir te o važnosti određivanja indikatora za održivo gospodarenje šumama i inovacija u kontekstu šumske bioekonomije. Na terenskom dijelu nastave, polaznici su se imali priliku upoznati s radom istraživačkog instituta za drvo u Tullnu gdje su im djelatnici pokazali neke od inovativnih proizvoda dobivenih iz drva – izolacijski materijal, materijal za pakiranje hrane (zamjenske vrećice), igračke, podne obloge pomiješane s plastikom i drugo.

Nakon osposobljavanja polaznici će imati priliku iskoristiti svoje znanje u izradi kurikuluma te budućeg e-tečaja o šumskoj bioekonomiji prvenstveno namijenjenog stručnjacima iz područja šumarstva i vlasnicima šuma, ali i ostalim šumarskim dionicima.

       

NAJNOVIJE

Skip to content