+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Hrvatski šumarski institut bogatiji za tri nova doktora znanosti

18/08/2015

S velikim ponosom objavljujemo da smo u proteklih par mjeseci postali bogatiji za tri nova doktora znanosti. Naše kolege Nikola Lacković, Martina Tijardović i Željko Zgrablić uspješno su obranili svoje doktorate na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Više informacija o svakom pojedinom doktorskom radu možete pronaći na priloženim linkovima:

Dr. sc. Nikola Lacković– Genetska varijabilnost i geografsko strukturiranje populacija gubara (Lymantria dispar L.) u šumama Europe (mentor: Prof.dr.sc. Boris Hrašovec)- 12/6/2015.

Dr. sc. Martina Tijardović– Supstitucija kultura obične smreke (Picea abies /L./ Karst.) u Republici Hrvatskoj (mentor: Prof. dr. sc. Milan Oršanić )- 16/6/2015.

Dr. sc. Željko Zgrablić– Mikorizne gljive kao biološki pokazatelj zdravstvenog stanja kultura crnog bora (Pinus nigra J. F. Arnold) u Istri (mentori: Prof. dr. sc. Danko Diminić i Dr. sc. Zdenko Tkalčec)-20/7/2015.

Kolegama čestitamo te želimo još uspješniji nastvak znanstvene karijere.

NAJNOVIJE

Skip to content