+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Kick-off sastanak projekta INCREdible u Barceloni

01/12/2017

U Barceloni je 28. i 29.11.2017. održan ‘kick-off’ sastanak projekta INCREdible iz programa OBZOR2020. Uz predstavnike Hrvatskog šumarskog instituta, na sastanku su bili i predstavnici 13 projektnih partnera iz Portugala, Španjolske, Francuske, Italije, Tunisa, Belgije i Finske.

Mediteranske šume imaju važnu ulogu za lokalna gospodarstva pružajući širok spektar općekorisnih funkcija šuma. Unatoč tom potencijalu, cijeli sektor suočava se sa značajnim izazovima na različitim razinama: niska profitabilnost spororastućih vrsta drveća, nerazvijena tržišta za nedrvne šumske proizvode, starenje ruralnih populacija te napuštanje i zapuštanje poljoprivrednog zemljišta, što vodi ka povećanju pojavnosti katastrofalnih šumskih požara koji su pogodovani i klimatskim promjenama. Održiva, uključiva i pametna bio ekonomija, planirana na višenamjenskim stablima i nedrvnim šumskim proizvodima, ima mogućnost biti dio rješenja, ukoliko se poboljša razmjena znanja u sektoru nedrvnih šumskih proizvoda između izravnih korisnika, znanstvenika i čitavih regija.

Svrha projekta INCREdible je prikazati postojeća istraživanja i inovativna dostignuća te ih podijeliti sa sustavima koji uslužuju nedrvne šumske proizvode na području Mediteranskog bazena. Posebice, INCREdible cilja na pružanje znanja i jačanje suradnje između različitih grupa dionika, razvijajući inovativne poslovne modele te jačanje stručne inicijative unutar regija koje mogu izraditi sveobuhvatne ekonomske strategije.

Za postizanje navedenih ciljeva, projekt INCREdible će razvijati Inovativne mreže (Innovation NETworks (iNets)) koje će uključivati najvažnije razvojne linije Mediteranskih nedrvnih šumskih proizvoda: koru, smolu, aromatično bilje i jestive plodove. Cilj svakog iNet-a biti će sažimanje najboljih praksi (praktičnih i znanstvenih primjera), vezanih uz nedrvne šumske proizvode, transformaciju i tržišne tokove. Posebna pažnja biti će posvećena međusektorskim pitanjima poput: (i) inovativnih poslovnih modela i lanaca vrijednosti, (ii) inovativnom pristupu financiranju, (iii) inovativnom marketingu i digitalnim alatima.

Na kraju, projekt INCREdible prikupljati će podatke i znanje proizišlo iz iNets-a u integriranu online platformu, koja će služiti kao baza podataka i sustav razmjene informacija između partnera, postojećih mreža i organizacija, za podizanje svijesti o postojećim uspješnim slučajevima te razvoj novih ideja između svih dionika uključenih u proces.

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 774632.

NAJNOVIJE

Skip to content