+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

INTERREG REFOCuS: Odabir potencijalnih plus stabala projektnih vrsta

12/04/2019

Djelatnici  Zavoda za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo ovih dana posjetili su četiri Uprave šuma podružnice Koprivnica, Našice, Osijek i Vinkovci. Cilj terenskog rada bio je odabir potencijalnih plus stabala projektnih vrsta drveća u sklopu projekta INTERREG  REFOCuS.

Tijekom potrage za plus stablima naši su djelatnici imali potporu zaposlenika Hrvatskih šuma te izv.prof.dr. Saše Bogdana sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Tako su, primjerice, na području UŠP Koprivnica sa stručnom suradnicom za uzgajanje šuma Sonjom Rukavinom pregledane šumske sastojine hrasta lužnjaka, poljskog jasena i crne johe. Na području UŠP Našice su zajedno sa predstojnikom Zavoda dr. sc. Mladenom Ivankovićeim i izv. prof. dr. Sašom Bogdanom, uz pomoć upravitelja šumarije Gorana Perića, obišli sastojine hrasta lužnjaka i poljskog jasena te našli stablo običnog brijesta. Na području UŠP Osijek, uz nesebičnu pomoć voditelja proizvodnog odjela Stanka Antunovića i stručnog suradnika za uzgajanje šuma Tomislava Paukovića, obišli su sastojine crnih topola, lokalitete sa pojedinačnim stablima crnih topola na područjima šumarija Osijek, Darda i Batina te sastojine poljskog jasena na području šumarije Valpovo, gdje su također naišli na stablo nizinskog brijesta. Na području UŠP Vinkovci obišli su šumariju Vukovar, lokalitet Orlov otok, gdje im je revirnik Željko Hećimović osigurao prijevoz čamcem preko Dunava kako bi došli do izoliranih populacija crne topole na dunavskom otoku.

Na terenu su ljudi iz struke oduševljeni projektnom idejom i aktivnostima koje obavljamo te se zajednički veselimo daljnjoj suradnji. Poslovi koji slijede u sklopu projekta su uzorkovanje malata i starih stabala crne topole za molekularne analize u Sloveniji.

 

 

NAJNOVIJE

Skip to content