+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

INTERREG REFOCuS – Odabrana plus stabla projektnih vrsta u Austriji

04/09/2019

Djelatnici Zavoda za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo proteklog su tjedna u razdoblju od 26. – 30. kolovoza 2019. zajedno s kolegama iz Austrije (Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape Austria-BFW) posjetili Bad Radkersburg. Cilj terenskog putovanja bio je pronaći plus stabla projektnih vrsta drveća sukladno radnom planu projekta Interreg Dunav REFOCuS. Odabrana su plus stabla sljedećih vrsta: crne johe (Alnus glutinosa Gaertn), hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), poljskog jasena (Fraxinus excelsior L.), nizinskog brijesta (Ulmus minor Mill.) i crne topole (Populus nigra L.). Zabilježene su koordinate te su izmjereni taksacijski parametri svim stablima. Nakon odabira plus stabala terensko putovanje se nastavilo u Beču, s ciljem posjete rasadnika BFW-a kako bi se upoznali s načinom proizvodnje i skladištenja šumskog reprodukcijskog materijala poplavnih vrsta drveća. Djelatnici Zavoda imaju u planu nastaviti niz ovakvih uspješnih suradnji s ciljem izbora plus stabala u svim projektnim zemljama.

 

NAJNOVIJE

Skip to content