+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Izbor kandidata

07/04/2021

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za popunjavanje upražnjenog stručnog radnog mjesta stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na neodređeno vrijeme i za raspisivanja natječaja (suglasnost: Klasa: 640-02/21-04/0002, urbroj: 533-03-21-0002 od 26.1.2021.g.); članka 26. stavka 5. točke 4., članka 39. stavka 3, članka 40. i članka 44. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007 – Odluka USRH i 46/2007, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14,60/15, 127/2017 – uredba), članka 43. stavka 2. alineje 5. Statuta Hrvatskog šumarskog instituta – pročišćeni tekst, Znanstveno vijeće Hrvatskog šumarskog instituta na 131. sjednici održanoj el. putem 1.4.2021.g. donijelo je sljedeću ODLUKU O IZBORU KANDIDATA.

NAJNOVIJE

Skip to content