+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Izrada Plana konverzije koji je sastavni dio za potporu za ulaganja u okviru tipa operacije 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”

09/06/2016

Hrvatski šumarski institut nudi uslugu izrade PLANA KONVERZIJE koji je sastavni dio za potporu za ulaganja u okviru tipa operacije 8.5.1. »Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura«.Temeljem istoga se određuju tipovi konverzije za koje je moguće ostvariti potporu sukladno definiranim standardnim troškovima konverzije iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Navedeno je sastavni dio u sklopu NATJEČAJA o provedebi mjere M08 za provedbu podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« – provedba operacije 8.5.1. »Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura«.

 

Zainteresirani se mogu javiti na sljedeće kontakte:

Dr.sc. Tomislav Dubravac: tomod@sumins.hr

Dr.sc. Dijani Vuletić: dijanav@sumins.hr

NAJNOVIJE

Skip to content