Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko

ured@sumins.hr

+385 (0)1 6273 000

+385 (0)98 324795, +385 (0)98 324558

NATJEČAJI

19/04/2018

Natječaj za izbor 4 doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent na temelju natječaja HRZZ na određeno vrijeme…

06/02/2018

Natječaj za izbor na znanstvena radna mjesta.pdf…

11/07/2017

Hrvatski šumarski institut raspisuje NATJEČAJ  za izbor na radno mjesto I. vrste (određene struke ili za određene poslove) -informatičar radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok…

11/07/2017

Hrvatski šumarski institut raspisuje NATJEČAJ  za izbor na znanstvena radna mjesta:   znanstveni savjetnik – trajno zvanje iz znanstvenog područja: biotehničke znanosti; znanstvenog polja: šumarstvo: iz grane istraživanja: ekologija…

11/05/2017

NATJEČAJ – Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko NN 45/2017, (2144), oglasni dio, natječaji za radna mjesta, 10.5.2017. Klasa: 112-03/17-01/4 Urbroj: 238/12-20-01-17-1    (2144) Hrvatski šumarski institut raspisuje NATJEČAJ za izbor na radno…

29/08/2016

Izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent…

01/06/2016

12. NATJEČAJ – Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko Narodne novine br.: 50 01.06.2016. Klasa: 112-03/16-01/3 Urbroj: 238/12-20-01-16-1 (2044)   Hrvatski šumarski institut raspisuje NATJEČAJ za izbor na suradničko radno mjesto: –…