+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Klimatske promjene i novi izazovi u proizvodnji kvalitetnog i staništu prilagođenog šumskog reprodukcijskog materijala

23/01/2020

Znanstveno – stručno savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjem „KLIMATSKE PROMJENE I NOVI IZAZOVI U PROIZVODNJI KVALITETNOG I STANIŠTU PRILAGOĐENOG ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA“ održano je 3. – 4. 12. 2019. u organizaciji Hrvatskog šumarskog instituta i suorganizaciji Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Akademije šumarskih znanosti, Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Hrvatskog šumarskog društva i Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, te pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, Hrvatske akreditacijske agencije, European Forest Institute (EFI), International Union of Forest Research Organization (IUFRO), Divisions 1,2. Doprinos organizaciji i održavanju konferencije dali su i sponozori i donatori: Grad Zagreb, Grad Jastrebarsko, Vode Jastrebarsko, Sunčane šume d.o.o., Zagrebačka županija, Turistička zajednica grada Zagreba.

Sjeme je vrlo značajan čimbenik u osiguravanju potrajnosti gospodarenja šumskih ekosustava. Nositelj je nasljednih osobina koje će biti vidljive budućim generacijama, te je pravilan odabir sjemena prilikom uporabe izuzetno važan. Globalne klimatske promjene ostavljaju vidljiv negativan utjecaj na šumske ekosustave. U svrhu očuvanja genofonda i biološke raznolikosti šuma, uporaba genetski kvalitetnog sjemena prilagođenog specifičnim staništima je uvjet bez kojeg se ne može ( ‘Conditio sine qua non’).

Savjetovanje je okupilo znanstvenike i sudionike iz Njemačke, BIH, Češke, Velike Britanije, Poljske, Francuske, Srbije, Austrije, Slovenije i Hrvatske. Ukupno su bile izložene 33 usmene prezentacije, i 6 posterskih prezentacija.

Na savjetovanju su predstavljena dosadašnja postignuća te pregled pristupa, tehnika, metoda i zakonodavstva vezanih uz očuvanje genofonda i biološke raznolikosti šumskih ekosustava i šumsko sjemenarstvo. Savjetovanje se sastojalo od plenarnih predavanja, usmenih i posterskih izlaganja koja su obuhvatila 4 sekcije sa aktualnom tematikom .

Multidisciplinarni pristup omogućio je sveobuhvatnu i široku raspravu o značajnim činiocima koji utječu na proizvodnju, čuvanje i uporabu genetski visoko kvalitetnog šumskog sjemena.

U sklopu savjetovanja izdana je Knjiga sažetaka „Klimatske promjene i novi izazovi u proizvodnji kvalitetnog i staništu prilagođenog šumskog reprodukcijskog materijala“ čiji je CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001047280, te međunarodni standardni knjižni broj: ISBN 978-953-7909-07-9.

Terenski dio savjetovanja održan je 4. 12. 2019. na području Uprave šuma Podružnice Delnice, te je obuhvatio pokaznu vježbu tehnika penjanja na stabla pomoću užadi. Bio je organiziran i posjet Nastavno-pokusnom objektu Zalesina, Šumarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu te upoznavanje sudionika sa znanstveno-stručnim aktivnostima koje se provode na objektu.

Više informacija https://www.sumins.hr/sjemenarstvo60/

ZBORNIK SAŽETAKA

NAJNOVIJE

Skip to content