+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Konferencija SCERIN-6 održava se od 11. do 14. lipnja 2018 u Zagrebu

29/05/2018

Hrvatski šumarski institut, zajedno s Geodetskim i Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu suorganizator je konferenciji SCERIN-6, mreže za daljinska istraživanja i satelitska opažanja pod nazivom „Dinamika i uzročnici promjena pokrova zemljišta u središnjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi  (Land Cover Dynamics and Precursors of Land Cover Changes in SCERIN) koja će se održati od 11. do 14. lipnja 2018 u Zagrebu. Glavni nositelji SCERIN-a su Američka svemirske agencija (NASA), Sveučilište Maryland iz  Baltimore (SAD), Europske svemirske agencije (ESA). SCERIN je jedna od regionalnih mreža programa globalnih opažanja šuma i dinamike zemljišnog pokrova (The Global Observation of Forest and Land Cover Dynamics, GOFC-GOLD) sastavljene od znanstvenika i eksperata za daljinska istraživanja s područja središnje, istočne, jugoistočne Europe i Crnog mora. Glavni ciljevi SCERIN mreže su promoviranje i koordinacija primjene satelitskih informacija o zemljišnom pokrovu u tom dijelu Europe pod rukovođenjem američke svemirske agencije NASA.

Poseban gost konferencije je gosp. Garik Gutman, član uprave Američke svemirske agencije NASA iz Washington DC te program manager NASA LCLUC programa (praćenje zemljišta i promjena u korištenju zemljišta) kao i predstavnici  Regionalnog ureda za okoliš, znanost, tehnologiju za središnju i istočnu Europu pri ambasadi SAD u Budimpešti, Mađarska (Regional Environment, Science, Technology and Heath (ESTH) Hub Office for Central and Eastern Europe at the U.S. Embassy in Budapest, Hungary). Prethodno SCERIN-u, od 7. do 11.6. održati će se i TAT (Trans Atlantic Training) trening pod nazivom “Integracija radarskih i optičkih satelitskih opažanja pri analizi pokrova/promjena u pokrovu zemljišta (Integration of Radar and Optical Remote Sensing in Studying Land Cover/Land Use Change)” pod vodstvom stručnjaka sa Sveučilišta u Pragu, Europske svemirske agencije, Zajedničkog istraživačkog centra EU u ISPRI, Sveučilišta u Jeni, Salzburgu i Brašovu.  Ispred Hrvatskog Šumarskog instituta, u organizaciji SCERIN-a sudjeluju dr.sc. Ivan Pilaš, dr.sc. Hrvoje Marjanović i dr.sc. Ivan Balenović.

Osnovna tematika SCERIN-6 konferencije u Zagrebu predstavljaju uzročnici promjena zemljišnog pokrivača u ovom dijelu Europe (klimatske promjene, socio-ekonomski i politički čimbenici) koji će se obrađivati kroz četiri tematske cjeline:

  • Monitoring šuma: poremećaji, zdravstveno stanje i biomasa
  • Promjene pokrova zemljišta: zapuštanje poljoprivrednog zemljišta, urbana ekspanzija
  • Verifikacijska mreža za podršku sadašnjim i budućim NASA i ESA satelitskim misijama
  • Upravljanje vodama i okolišem

 Plenarni dio SCERIN-6 konferencije održati će se u ponedjeljak 11. lipnja u auli Rektorata Zagrebačkog sveučilišta dok je nastavak konferencije 12. – 14. Lipnja predviđen u prostorijama Geodetskog fakulteta u Zagrebu, Kačićeva 26. U srijedu, 13. Lipnja planirana je znanstvena ekskurzija i obilazak Hrvatskog šumarskog instituta u Jastrebarskom te stručni obilazak terenske znanstvene infrastrukture na šumskom području Jastrebarskih lugova te šume Česma (Vrbovec) u suradnji s Hrvatske šume d.o.o.

Pošto je početkom 2018. potpisan sporazum o suradnji između Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije na području svemirskih istraživanja, cilj organizatora je svim zainteresiranim dionicima u Republici Hrvatskoj (javna poduzeća, nadležna ministarstva, agencije, lokalna i regionalna uprava, javna, privatna poduzeća i dr.)   predstaviti mogućnosti primjene satelitskih opažanja i daljinskih istraživanja u različitim sektorskim područjima kao što su šumarstvo, poljoprivreda, vodno gospodarstvo, zaštita okoliša i prirode, kako za unaprjeđenje postojećih sustava upravljanja prirodnim resursima i rizicima, tako i poboljšanje znanstvene i tehnološke integracije  Republike Hrvatske u domenu Europskih i globalnih svemirskih istraživanja.

Web link SCERIN-a: http://csebr.cz/scerin2018/index.html

Web link TAT-a: http://web.natur.cuni.cz/gis/tat/

NAJNOVIJE

Skip to content