+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

NATJEČAJ za izbor na radno mjesto III. vrste: – tehnički suradnik.

11/05/2017

NATJEČAJ – Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko
NN 45/2017, (2144), oglasni dio, natječaji za radna mjesta, 10.5.2017.

Klasa: 112-03/17-01/4
Urbroj: 238/12-20-01-17-1    (2144)

Hrvatski šumarski institut raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto III. vrste:
– tehnički suradnik.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme radi zamjene radnice uz probni rad tri mjeseca.

Uvjeti:
Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
– srednja škola: šumarski tehničar ili poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje
– radno iskustvo u trajanju godinu dana, poznavanje ukrasnog drvenastog bilja.
– znanje informatičkih programa MS.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:
– životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu
– preslik domovnice
– preslik svjedodžbe srednje škole
– dokaz o znanju informatičkih programa MS.

Prednost pri odabiru imaju pristupnici sa iskustvom na prodaji sadnog materijala i blagajni.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Hrvatski šumarski institut, 10450 Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41 (Natječaj za izbor na radno mjesto).

Hrvatski šumarski institut
Jastrebarsko

NAJNOVIJE

Skip to content