+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

NATJEČAJ za izbor na suradničko radno mjesto: asistent u znanstvenom području biotehničke znanosti, znanstvenom polju šumarstvo – 3 izvršitelja

01/06/2016

12. NATJEČAJ – Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko

Narodne novine br.: 50
01.06.2016.

Klasa: 112-03/16-01/3

Urbroj: 238/12-20-01-16-1 (2044)

 

Hrvatski šumarski institut raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na suradničko radno mjesto:

– asistent u znanstvenom području biotehničke znanosti, znanstvenom polju šumarstvo – 3 izvršitelja.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju 5 godina u svrhu stjecanja doktorata znanosti.

Uvjeti:

– osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, pristupnici/pristupnice trebaju ispunjavati uvjete određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) za izbor na suradničko radno mjesto asistent

– završen sveučilišni diplomski studij šumarstvo, smjer: uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem, odnosno diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša s prosječnom ocjenom 3,50 i više, koja osigurava upis doktorskog studija

– pristupnik pripada u 10% najboljih diplomiranih studenata ili se nalazi među 10 najboljih diplomiranih studenata, ako je broj studenata na tom smjeru manji od 100

– znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– strani državljani poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu – napredna razina

Ostali uvjeti – prednost će imati pristupnici koji su:

– dobili nagrade i priznanja za znanstveni rad studenata (međunarodne, Rektorova nagrada, Nagrada dekana)

– sudjelovali na domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima, domaćim i međunarodnim simpozijima i stručnim skupovima

– za vrijeme studija dodatno se usavršavali.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– motivacijsko pismo

– preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države

– preslik diplome ili uvjerenje o diplomiranju

– prijepis ocjena s izračunatom prosječnom ocjenom studiranja bez ocjene diplome

– potvrdnicu visokog učilišta kojom se potvrđuje da kandidat pripada u 10% najboljih diplomiranih studenata ili se nalazi među 10 najboljih diplomiranih studenata ako je broj manji od 100

– dokaz o znanju engleskog jezika

– dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta.

Strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03).

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od
30 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Hrvatski šumarski institut, 10450 Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41, s naznakom: »Natječaj za izbor asistenta«.

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski šumarski institut

Jastrebarsko

 

27. ISPRAVAK  NATJEČAJA – Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko

Narodne novine br.: 58
24.06.2016.

 

Klasa: 112-03/16-01/3

Urbroj: 238/12-20-01-16-6 od 20. VI. 2016. (2440)

Hrvatski šumarski institut objavljuje

ISPRAVAK NATJEČAJA

U tekstu natječaja objavljenom u Narodnim novinama broj 50 od 1. 6. 2016. za izbor na suradničko radno mjesto:

– asistent u znanstvenom području: biotehničke znanosti; znanstvenom polju: šumarstvo – 3 izvršitelja

briše se:

– pristupnik spada u 10% najboljih diplomiranih studenata ili se nalazi među 10 najboljih diplomiranih studenata ako je broj studenata na tom smjeru manji od 100.

Hrvatski šumarski institut
Jastrebarsko

 

NAJNOVIJE

Skip to content