+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Novi EU projekt pruža informacije o šumama za europski Putokaz prema klimatskoj neutralnosti

11/11/2022

Bolje motrenje europskih šuma pomoći će zemljama u ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi na njih.

 

– Naš opći cilj je pomoći prijelaz Europe na klimatski neutralno i otporno društvo i gospodarstvo, kaže Johannes Breidenbach, koordinator novopokrenutog EU projekta PathFinder.

– Svrhovite političke odluke temelje se na pouzdanim informacijama o stanju i budućem razvoju šumskih resursa, kaže Breidenbach.

Sve u svemu, 23 istraživačke organizacije diljem Europe sudjeluju u četverogodišnjem projektu PathFinder koji financira EU, s ciljem poboljšanja sposobnosti motrenja europskih šuma – čime se pomaže povećati skladištenje ugljika i zaustaviti gubitak bioraznolikosti u šumama.

Šume su ključne za europska gospodarstva, klimu i biološku raznolikost

Prvo, projekt PathFinder ima za cilj razviti zajednički sustav praćenja europskih šuma, zasnovan na postojećem motrenju (monitoringu) i nacionalnoj inventuri šuma Ovo je važno jer usklađeno motrenje šuma osigurava ažurirane i dosljedne informacije o emisijama stakleničkih plinova iz šuma diljem Europe.

– Čak i među susjednim zemljama postoje razlike u načinu na koji se provode nacionalne inventure šuma, kaže Breidenbach.

– Kroz projekt PathFinder standardizirat ćemo, uskladiti način na koji se ti podaci o šumama prikupljaju diljem Europe i uskladiti način na koji se te informacije dijele.

Osim toga, EU zahtijeva politike koje potiču biogospodarstvo temeljeno na šumama koje pomažu u ublažavanju klimatskih promjena i promiču biološku raznolikost.

– Trenutno je donošenje odluka otežano jer nedostaju pravovremene i pouzdane informacije.

PathFinder metoda za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama u Europi

Drugi cilj projekta PathFinder koji financira EU je razviti modele koji mogu projicirati kako europske šume mogu doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi prema različitim scenarijima, koristeći različite prirodne i socio-ekonomske pokretače.

– Takav sustav je potreban za praćenje napretka prema ciljevima i za kreatore politike da se kontinuirano prilagođavaju kako nove informacije postaju dostupne, kaže Breidenbach.

Ovo omogućuje treći cilj u kojem znanstvenici PathFindera, zajedno s dionicima – uključujući kreatore politika, zemljoposjednike, upravitelje šuma i stručnjake za očuvanje prirode i bioraznolikosti – kreću naprijed kako bi mobilizirali svoje razumijevanje i dokaze na načine koji mogu pomoći u povezivanju kratkoročnih odluka s dugoročnim ishodima , čime se osiguravaju učinkovitiji i otporniji budući putovi gospodarenja šumama.

– Mnogo je opcija koje vode prema budućoj klimatski neutralnoj Europi. Naš pristup u projektu PathFinder je pronaći put za europske šume koji rezultira najmanjim ustupcima i maksimalnom sinergijom među mnogim uslugama ekosustava koje šuma pruža, kaže Breidenbach.

Kontakt osoba

Research Professor Johannes Breidenbach, johannes.breidenbach@nibio.no

Telefon: (+47) 974 77 985

Twitter: @Jo_Breidenbach

 

Više o projektu saznajte ovdje.

NAJNOVIJE

Skip to content