+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Održan VIII. Kolokvij u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatske zaklade za znanost

07/11/2017

U sklopu VIII. kolokvija održanog 26. listopada u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, održano je predavanje pod nazivom “Od tokova CO2 preko satelita do goda – izazovi praćenja i modeliranja šumske produktivnosti” dr.sc. Hrvoja Marjanovića.

Suvremena tehnologija omogućuje praćenje “disanja šuma”, tj. izmjene plinova u tragovima (CH4, CO2, N20) i vodene pare između šume i atmosfere, sateliti već nekoliko desetljeća pružaju informacije o spektralnim karakteristikama zemljine površine, a napredak razumijevanja procesa omogućio je unapređenje biogeokemijskih modela. Tijekom izlaganja prikazani su izazovi i pomaci koji su postignuti u praćenju i modeliranju različitih aspekata produktivnosti šumskih ekosustava s naglaskom na šume hrasta lužnjaka u Hrvatskoj. Prikazani su rezultati dugogodišnjeg praćenja produktivnosti mlade lužnjakove sastojine dobiveni mjerenjem tokova CO2 te su uspoređeni s rezultatima klasične šumarske metode.

Snimku kolokvija možete pogledati ovdje.

 

NAJNOVIJE

Skip to content