+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Održana 1. NNEXT ljetna škola

01/09/2016

„Introducirane vrste drveća u Europi s gledišta klimatskih promjena: izazovi, rizici, mogućnosti“

1. NNEXT ljetna škola održana je u Hotelu Panorama u Zagrebu te na pokusno-nastavnom objektu Šumarskoga fakulteta u Zalesini, u razdoblju 23. – 27. kolovoza 2016. godine. Ljetnu školu organizirao je Hrvatski šumarski institut u sklopu međunarodnog COST projekta FP 1403 NNEXT. Osnovni cilj ove ljetne škole bilo je potaknuti promišljanja i utjecati na stavove mladih europskih i hrvatskih znanstvenika o (I) mogućnostima koje nam osiguravaju alohtone vrste drveća u Europi te (II) o tek proizašlim dvojbama i rizicima u njihovom gospodarenju. Cilj je također bio razmjena znanstvenih iskustava i spoznaja među mladim znanstvenicima kako bi se stvorila mreža za buduću međunarodnu suradnju.

U školi je sudjelovalo četrnaest mladih znanstvenika iz dvanaest, te ukupno šest predavača iz četiri europske zemlje. Ekologija i produktivnost introduciranih vrsta i njihovih provenijencija u usporedbi s autohtonim vrstama drveća prikazane su na različitim primjerima (kako prirodnim sastojinama tako i pokusnim plohama) u četiri različite bio-klimatske regije Republike Hrvatske. Prikazane pokusne plohe prate se već pedeset godina, a terenski je dio ljetne škole obuhvaćao pet Uprava šuma (Zagreb, Koprivnica, Karlovac, Delnice, Buzet).

Mogućnosti uzgajanja alohtonih vrsta mogu biti velike, na primjer: popunjavanje progala i plješina nakon različitih kalamiteta; poboljšanje proizvodnje i kvalitete kao i raznolikosti šumskih proizvoda; širenje ili stvaranje novih lokalnih tržišta; poboljšanje proizvodnje sirovina za bioenergiju; bolje iskorištenje postojećih kapaciteta (pošumljavanje); povećanje opće stabilnosti šuma; smanjenje povezanosti gorivog materijala, bolesti i nametnika; pomoć u potrajnom gospodarenju šuma, tla i opće korisnih funkcija šuma; etc.

Međutim, osim široke palete mogućnosti, uz introducirane vrste drveća povezani su i mnogobrojni izazovi i rizici, o kojima se raspravljalo tijekom ljetne škole. Također, sudionici još zajednički rade na pripremanju konačnih zaključaka i rasprava vezanih za mogućnosti, izazove i rizike unošenja, ali i uzgajanja ovih vrsta kako danas tako i u budućnosti. Više informacija biti će dostupno nakon što ovaj zajednički rad bude dovršen i objavljen.

Organizatori: dr. sc.  Sanja Perić i dr. sc. Martina Tijardović

Predavači:

  1. Prof. dr. sc. Valeriu-Norocel Nicolescu – Faculty of Silviculture and Forest Engineering, Transilvania University of Brasov, RUMUNJSKA
  2. Dr. sc. Andreas Rigling– Swiss Federal Research Institute WSL, ŠVICARSKA
  3. Prof. dr. sc. Robert Brus – University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, SLOVENIJA
  4. Dr. sc. Martina Tijardović, scientific assistant at Department for Silviculture, Croatian Forest Research Institute, HRVATSKA
  5. Dr. sc. Sanja Perić, scientific advisor at Department for Silviculture, Croatian Forest Research Institute, HRVATSKA
  6. Prof. dr. sc. Milan Oršanić, – Faculty of Forestry, University of Zagreb, HRVATSKA

This slideshow requires JavaScript.

NAJNOVIJE

Skip to content