+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Održana godišnja konferencija Europskog šumarskog instituta

07/10/2015

Europski šumarski institut (EFI) održao je 30.9. do 2.10. godišnju konferenciju i znanstveni seminar u Sankt Peterburgu u Rusiji. Konferencija svake godine okupi partnerske organizacije EFI-ja, uključujući i Hrvatski šumarski institut (HŠI), te se na njoj se raspravlja o poslovanju i budućim planovima. Koliko je ovaj događaj bitan govori i činjenica da je bio izuzetno medijski popraćen pa je emitiran i prilog na prvom programu Ruske televizije. Ove je godine znanstveni seminar bio posvećen interakciji između šumarske znanosti  (prvenstveno se misli na šumarsku politiku) i prakse te je organiziran u čast preminulog prof. dr. Petera Glücka, profesora šumarske politike sa bečkog BOKU-a i jednog od začetnika teoretskog pristupa u šumarskoj politici. Seminar je okupio vodeće znanstvenike koji se bave šumarskom i politikama vezanim za šume, poput prof. Bas Artsa sa Sveučilišta Wageningen i prof. Daniela Kleinschmit sa Sveučilišta u Freiburgu koji su govorili o ulozi teorije i diskursa u šumarskoj politici. Sudionici su dobili uvid i u funkcioniranje šumarskog sektora u Rusiji. Treći dan skupa organiziran je i zajednički izlet u Peterhof, dvorac koji je u predgrađu Sankt Peterburga sagradio Petar Veliki i koji se diči krajobraznim uređenjem parkova i vrtova po uzoru na Versailles. Inače, Sankt Peterburg ima oko jednu petinu površine pokrivenu urbanim šumama, parkovima i ostalim zelenilom. Grad je proglašen ovogodišnjom europskom šumarskom prijestolnicom (European Forest City) u skladu sa EFI-jevom tradicijom. Predstavnici HŠI-ja ove godine bili su ravnateljica dr. sc. Dijana Vuletić i dr.sc. Silvija Krajter Ostoić, koordinatorica ureda EFI-ja za jugoistočnu Europu kojeg ugošćuje HŠI, a podržava Ministarstvo poljoprivrede.

NAJNOVIJE

Skip to content