+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Održana sektorska radionica za šumarstvo u sklopu izrade Strategije prilagodbe klimatskim promjenama

08/12/2016

Dana 7.12.2016. održana je u Ministarstvu poljoprivrede radionica za dionike iz sektora šumarstva i zaštite prirode a za potrebe izrade Strategije prilagodbe klimatskim promjenama RH. Strategiju je naručio SAFU za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOIE), a financira se iz Prijelaznog instrumenta (Transition facility) EU. Na prvom dijelu radionice dr.sc. Čedomir Branković predstavio je neke rezultate klimatskog modeliranja na superračunalu koji su napravljeni na osnovu podataka DHMZ za period do kraja ovog tisućljeća, a sa rezolucijom od 50 m. Nakon toga dr.sc. Višnja Vučetić sa DHMZ prezentirala je rezultate dosadašnjih istraživanja i način predviđanja šumskih požara na osnovu klimatskog modeliranja. Predstavljen i procesni model Biome-BGCMuSo koji se koristi u šumarstvu za modeliranje produkcije šumskog ekosustava, a primjenjuje se na šumu hrasta lužnjaka u Jaskanskim lugovima. Dio je to i projekta HRZZ EFFEctivity koji koordinira dr.sc. Hrvoje Marjanović. Dr.sc. Maša Zorana Ostrogović Sever predstavila je i dio svog doktorata u kojem je također koristila ovaj model. U drugom dijelu dr.sc. Silvija Krajter Ostoić koja sudjeluje u projektu izrade Strategije kao stručnjak za šumarstvo moderirala je raspravu o mogućim mjerama prilagodbe klimatskim promjenama u šumarstvu. Rasprava se pokazala kao dobar početak izrade Strategije, ali je svakako dojam da jedna radionica nije dovoljna da se raspravi sva problematika prilagodbe klimatskim promjenama u šumarskom sektoru. Rezultati rangiranja pojedinih mjera ulaze u multikritersku analizu koju provodi mr.sc. Ana Pavičić-Kaselj. MZOIE najavilo je i uskoro otvaranje natječaja za primijenjene projekte koji se odnose na prilagodbuklimatskim promjenama.

20161207_143944_resized 20161207_143920_resized

NAJNOVIJE

Skip to content