+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Održani sastanci COST akcije CAPABAL TN1401, Krakow, Poljska

30/11/2017

Sastanci COST akcije CAPABAL održani su u Krakowu od 8. do 11. studenog 2017. u organizaciji Šumarskog fakulteta, Sveučilišta u Krakowu. Tijekom trodnevnog sastanka održano je nekoliko sastanaka među kojima su i peti sastanak upravnog odbora, šesti sastanak radnih grupa i diseminacijski sastanak.

Glavna tema sastanka bila je Natura 2000 ekološka mreža i izazovi koje donosi njena implementacija u šumarstvu iz perspektive nekoliko zemalja članica COST CAPABAL akcije. Tijekom sastanka prezentiran je napredak i budući planovi radnih skupina te Regionalna strateška i istraživačka agenda. Sastanku su prisustvovali znanstveni i financijski službenici COST-a te više od 30 istraživača, donosioca odluka i ljudi iz prakse.

Više informacija potražite ovdje.

NAJNOVIJE

Skip to content