+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Održano predstavljanje rezultata projekta: „Ekološko klimatske promjene i problem obnove šuma hrasta lužnjaka u spačvanskom bazenu“ – SPAČVA 

18/12/2017

Dana 14.12.2017. godine (četvrtak) u velikoj Vijećnici Uprave šuma podružnica Vinkovci održano je predstavljanje rezultata projekta: „Ekološko klimatske promjene i problem obnove šuma hrasta lužnjaka u spačvanskom bazenu“ – SPAČVA (Financiranom od strane Povjerenstva za znanstveno istraživački rad HŠ d.o.o. iz Fonda OKFŠ u periodu od 2014-2016)

 Predstavljanje se sastojalo od više prezentacija prema istraživačkim skupinama u kojima su se odvijale aktivnosti projekta tijekom 3 godine (2014-2016) njegovog izvođenja.

Prezentacije su nakon kratkog uvoda voditeljice dr.sc. Dijane Vuletić održali za istraživačku skupinu:

(1) INFORMACIJSKI SUSTAV, UREĐIVANJE ŠUMA, BAZE, PODLOGE, GIS pripremljene su dvije prezentacije, jedna od strane voditelja IS dr.sc. Hrvoja Marjanovića naslova: Suvremeni izazovi gospodarenja šumama Spačvanskog bazena,  te dr.sc. Dijana Vuletić naslova:  Prilagodba gospodarenja šumama na području Spačvanskog bazena – Natura 2000 područja,  Obveze propisane FSC certifikatom, Ciljevi gospodarenja.

Istraživačku skupinu: (2) UZGAJANJE ŠUMA, RASADNIČARSKA PROIZVODNJA

Predstavio je njen voditelj i koordinator cijelog projekta dr.sc. Tomislav Dubravac iznijevši dvije teme u svojoj prezentaciji 1. Analiza proizvodnje šumskog reprodukcijskog materijala u rasadniku Zalužje / Pokus uspjeha sadnje u različitim mikrolokacijama „Greda/Niza/Bara)“ i 2. Morfološke značajke i utjecaj različitih intenziteta uzgojnih radova u mladim sastojinama hrasta lužnjaka.

Istraživačku skupinu: (3) GENETIKA I SJEMENARSTVO umjesto dr. sc. Marije Gradečki-Poštenjak koja je bila spriječena predstavio je stručni suradnik u Istraživačkom centru Vinkovci Robert Licht dipl.ing.šum. s prezentacijom naslova: Istraživanje genetske raznolikosti hrasta lužnjaka i Periodicitet plodonošenja, proizvodni potencijal sastojina i kvaliteta uroda

Istraživačka skupina: (4) ZAŠTITA ŠUMA bila je predstavljena od strane Hrvatskog šumarskog instituta prezentacijom mr.sc. Borisa Liovića naslova:  Vrijednost polipropilenskih štitnika i hidrofilnih granula u obnovi šuma hrasta lužnjaka, dok je od strane Šumarskog fakulteta svoja istraživanja predstavio suradnik na ovom projektu, doc.dr.sc. Marko Vucelja prezentacijom na temu: Uspostava i provedba sustavnog monitoringa sitnih glodavaca.

Istraživačka skupina: (5) EKOLOGIJA – KLIMA, TLO, OŠTEĆENOST KROŠANJA, ISHRANA, VEGETACIJA predstavila je svoje rezultate trima prezentacijama počevši s onom dr.sc. Ivana Pilaša: Hidro-pedološke značajke spačvanskog bazena koju je slijedila prezentacija dr.sc. Jasnice Medak o Vegetacijska istraživanja na području Spačve, te na kraju voditelja IS dr.sc. Nenada Potočića naslova:  Vremenski i prostorni razvoj nekih pokazatelja vitaliteta hrasta lužnjaka.

Prezentaciju su uz predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Krunoslava Jakupčića i voditelja Uprave šuma podružnica Vinkovci Damira Dekanića pratili i predsjednik Hrvatskog šumarskog društva Oliver Vlainić s tajnikom Damirom Delačom te voditelji šumarija UŠP Vinkovci na čijem području se projekt izvodio. Uz njih tu su bili i tajnik Povjerenstva za znanstveno istraživački rad HŠ d.o.o. dr.sc. Željko Tomašić koji je ujedno bio i predsjednik povjerenstva koje je pratilo izvođenje projekta tijekom sve tri godine njegovog trajanja, te drugi predstavnici Direkcije HŠ d.o.o.

Nakon kraće rasprave istaknuta je vrijednost ovakvog multidisciplinarnog projekta za praksu te potreba da se ovakva istraživanja Spačvanskog bazena nastave jer su tri godine premalo da bi se dobio stvarni uvid u pravo stanje te dalo konkretnije zaključke i prijedloge za poboljšanje istog.

Na kraju je najavljeno izdavanje znanstvene knjige o Stanju i budućnosti šuma Spačvanskog bazena u kojoj će se objediniti svi rezultati ovog projekta te ih na taj način učiniti dostupnijima šumarskoj znanosti i praksi. Izlazak ove važne knjige očekuje se tijekom 2018. godine.

 

NAJNOVIJE

Skip to content