+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Organiziran je seminar za ujednačavanje kriterija procjene oštećenosti krošanja

09/08/2017

Kako bi se utvrdile razlike rezultata procjene oštećenosti krošanja, uskladili kriteriji te smanjila varijabilnost rezultata procjene, Hrvatski šumarski institut, u suradnji s poduzećem Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, organizirao je seminar za ujednačavanje kriterija procjene oštećenosti krošanja ovlaštenih osoba i motrenje šteta od abiotičkih i biotičkih čimbenika. Seminar se održao 4. srpnja 2017. godine na području UŠP Zagreb, šumarija Velika Gorica, a na njemu su sudjelovale ovlaštene osobe za prikupljanje podataka o oštećenosti krošanja iz Savjetodavne službe, NP Plitvička jezera i Hrvatskih šuma. Uz ovlaštene osobe, seminaru su nazočili i mr. sp. Krešo Žagar, dipl. inž. šum., direktor Sektora za šumarstvo, Damir Miškulin, dipl. inž. šum., voditelj Uprave šuma Podružnice Zagreb, i Josip Beuk, dipl. inž. šum., upravitelj Šumarije Velika Gorica.

Na početku seminara dr.sc. Ivan Seletković prezentirao je Izvješća o oštećenosti šumskih ekosustava Republike Hrvatske za 2016. godinu. Dr. sc. Nenad Potočić upoznao je sudionike s održavanjem Photo ICC (intercomparison – usporednog) tečaja na razini Europe, u kojemu bi trebali sudjelovati svi ovlašteni procjenitelji. Mr.sc Boris Liović održao je zatim predavanje na temu procjene šteta od biotičkih i abiotičkih čimbenika, nakon čega su se sudionici uputili na teren gdje su u procjenjivali osutost na 24 prethodno odabrana stable te štete od biotičkih i abiotičkih čimbenika na osam stabala.

Mladen Ognjenović, mag.ing.silv. prezentirao je rezultate terenske procjene. Većina rezultata nije odstupala od sveukupnog prosjeka. Prikazane su fotografije stabala na kojima je uočena veća varijabilnost rezultata procjene, nakon čega je uslijedila rasprava te su dane smjernice za usklađivanje kriterija. Prilikom rada na terenu raspravljena je problematika prisutnosti hrastove mrežaste stjenice koja se ne nalazi na popisu vrsta u ICP Forests priručniku. Odgovarajuće izmjene priručnika biti će zatražene od ICP Forests.

This slideshow requires JavaScript.

NAJNOVIJE

Skip to content