+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Početni radovi na oplemenjivanju crne topole (Populus nigra L.) u Hrvatskoj

03/09/2019

Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo je započeo sa prvim radovima na oplemenjivanju crne topole (Populus nigra L.) u Hrvatskoj.  U travnju ove godine na području Uprave šuma podružnica Osijek, odnosno šumarije Valpovo i Batina, sakupljeni su tobolci sa sjemenom crne topole. Sakupljeni tobolci domaće crne topole su pohranjeni u plasteniku Hrvatskog šumarskog instituta, gdje je nakon otvaranja tobolaca sjeme odvojeno od kunadre pomoću sita, a zatim posijano u plastične kadice ispunjene pijeskom. Sjetva u kadicama obavljena je na dva načina, u redove i omaške. Također, dio sjemena je posijan u kontejnere od stiropora, u supstrat pijeska i treseta. Različiti načini sjetve korišteni su radi usporedbe tj. testiranja njihove učinkovitosti. Ponik je tretiran fungicidnim sredstvima te redovno zalijevan. Pri pojavi prvih listova biljke su presađene u kontejnere napunjene mješavinom zemljanog supstrata i pijeska te izneseni van gdje se redovito zalijevaju. Pratit će se visinski i debljinski prirast biljaka tijekom prvog vegetacijskog perioda. Završetkom vegetacijskog perioda, selektirati će se oko deset posto najproduktivnijih genotipova s obzirom na priraste. Narednih godina selektirani genotipovi će se klonirati i višestruko testirati u klonskim nasadima u raznovrsnim stanišnim uvjetima. Genetičkim testiranjem i selekcijom po genotipu, očekujemo da ćemo uspjeti identificirati jedan ili više klonova koji će svojom produktivnošću biti konkurentni klonovima topole koji su trenutno u uporabi u šumarstvu Republike Hrvatske. Rezultati ovoga istraživanja će osim gospodarskog značaja biti važni i za očuvanje genofonda crne topole u Republici Hrvatskoj.

 

NAJNOVIJE

Skip to content