+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

PREMIJERA DOKUMENTARNOG FILMA ”ŠUME BEZ GRANICA” PRIPREMLJENOG U OKVIRIMA SUSTREE PROJEKTA

22/05/2019

Klimatske promjene ugrožavaju raznolikost šuma u Središnjoj Europi. Stoga sa sigurnošću možemo reći kako su prilagodba na klimatske promjene i zaštita okoliša od osobite važnosti. Prirodna prilagodba na postojeće i predviđene temperaturne promjene i ekstremne vremenske pojave izazov je za šumske ekosustave zbog njihovih dugih ophodnji. Kako bi se osigurala potrajnost ekoloških i gospodarskih funkcija šuma neophodna je primjena adaptacijskih šumskouzgojnih aktivnosti. Obećavajuću strategiju predstavlja sadnja šumskih vrsta drveća ili provenijencija koje imaju veću adaptacijsku sposobnost na predstojeće promjene. SUSTREE projektom (Sustainable utilization of forest genetic resources in climate change) želi se odgovoriti upravo na takva pitanja te promovirati  adaptivne šumskouzgojne aktivnosti u praktičnom šumarstvu i široj javnosti.

SUSTREE (sustainable trees) je projekt financiran of strane Interreg CENTRAL EUROPE platforme. Predstavlja primjer učinkovite suradnje  šumarskog sektora Središnje Europe sa 8 partnerskih institutcija iz 6 zemalja (Austrije, Mađarske, Poljske, Slovačke, Njemačke i Republike Češke). Ova suradnja šumarskih stručnjaka usmjerena je na genetsku raznolikost šumkog sjemena i zakonodavne okvire prekograničkog prijenosa sjemena u okvirima klimatskih promjena. Kao rezultat ove obećavajuće suradnje sudionici SUSTREE projekta pripremili su dokumentarni film „Šume bez granica“. U filmu su prikazane prijetnje s kojima se šume suočavaju te se otvaraju pitanja povezana za potpomognutu migraciju gena i adaptacijske šumskouzgojne aktivnosti. Cilj filma je podizanje svijesti istraživačima i široj javnosti o važnosti adaptacijskih mjera i osmišljavanja novih ideja kako bi se uspješno razrješili problemi u gospodarenju šumama u okvirima klimatskih promjena. Premijera filma održana je u Pragu (Republika Češka) 28. ožujka 2019. godine. Pozivamo vas da pogledate film koji je sada dostupan na web stranici: https://www.youtube.com/watch?v=DcWzEt-U5xI.

NAJNOVIJE

Skip to content