IMACFORD – Poboljšanje i unapređenje koordinacije šumarskih istraživanja i razvoja u Europi

Međunarodni projekt

PROGRAM: IMACFORD

STATUS: Završen
Početak: ruj 2002.
Kraj: lis 2003.
Naručitelj: Europski šumarski institut

SAŽETAK:

Ovaj projekt pod vodstvom Europskog šumarskog instituta se bavi mogućnostima povezivanja šumarskih istraživanja u Europi. Boljom koordinacijom i suradnjom pokušava se doći do boljeg statusa šumarskh istraživanja i priznavanja svih složenih vrijednosti šuma, kao i osiguravanja trajnog financiranja istraživanja u šumarstvu.
Sagledane su mogućnosti financiranja u 6th Frammework Programmu EU, te će se raditi na zajedničkom projektnom prijedlogu.

VODITELJ PROJEKTA:

PROJEKTNI TIM:

KONTAKT OSOBA:

KOORDINATOR:

VANJSKI SURADNICI:

PROJEKTNI PARTNERI: