+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Istraživanja odziva stabala na ekstremne pojave: sinteza, STReESS

Međunarodni projekt

PROGRAM: COST

STATUS: Završen
Početak: 23. tra 2012.
Kraj: 22. tra 2016.
Naručitelj: European Cooperation in Science and Technology (COST)
http://www.cost.eu/COST_Actions/fps/Actions/FP1106

SAŽETAK:

Akcija se bavi vitalitetom, produkcijom i kvalitetom drva europskih vrsta drveća pod utjecajem klimatskih promjena i posljedičnog povećanja učestalosti i intenziteta ekstremnih klimatskih prilika.

STREeSS se zasniva na enormnom potencijalu dendroznanosti (uključujući dendrokronologiju, anatomiju drva i erkofiziologiju) da proučava efekte ekstremnih događaja kao što su suša, vrućina, kasni mraz i poplava na uspjeh drveća i formiranje drva. Unutar ovih disciplina trenutno se proučava utjecaj na rast drveća u više terenskih i laboratorijskih pokusa širom Europe. Fokus tih istraživanja kreće se od stanice do krajobraza uz vremensku skalu od minuta do tisućljeća i u uvjetima koji se kreću od ekstremno suhih i vrućih do hladnih i vlažnih okoliša. U ovoj fazi neophodno je integrirati znanja do kojih se dolazi u različitim disciplinama da bi se generiralo osnovno razumijevanje kratkoročnih do dugoročnih fizioloških odziva vrsta i provenijencija drveća na ekstremne klimatske uvjete.

Povezivanjem znanstvene ekspertize i potpomaganjem razmjene podataka te harmonizacijom metodologija STREeSS će stvoriti platformu za pomicanje granica između disciplina. Ovo će ojačati znanstvenu bazu za odabir vrsta i provenijencija kao i održivo gospodarenje europskim šumama.

PROJEKTNI TIM:

KONTAKT OSOBA:

PROGRAM: COST FP 1106

    Skip to content