+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Istraživanje pojave ikričavosti kod stabala crne topole (Populus nigra L.) i razvoj tehnologije njihove generativne i vegetativne propagacije s ciljem očuvanja genofonda

Domaći projekt

PROGRAM: Program znanstveno-istraživačkog rada (HŠ d.o.o.)

STATUS: Aktualan
Početak: 05. ruj 2022.
Kraj: 31. lis 2025.

SAŽETAK:

VAŽNOST CRNE TOPOLE

 • Jedna od glavnih vrsta ritskih šuma i poplavnog ekosustava;
 • Gospodarski značajna šumska svojta;
 • Gospodarski i ekonomski značaj u drvnoj industriji zbog ikričavosti drveta ‘mazera‘ ili ‘jagnjed’;
 • Široko područje rasprostiranja;
 • Važna autohtona vrsta;
 • Veliki ekološki i općekorisni značaj;
 • Sposobnost fitoremedijacije i absorbiranja naftnih derivata te mogućnost korištenja na područjima gdje nestaje poljski jasen;
 • Pionirska vrsta;
 • Sadnja na terenu pod područjem ekološke mreže NATURA 2000;

 

RAZLOZI ISTRAŽIVANJA

 • Ugrožena vrsta;
 • Očuvanje genofonda;
 • Nepoznat uzrok pojave ikričavosti kore ‘mazera‘ ili ‘jagnjed’; svojstvo uzrokovano fenotipom ili genotipom;
 • Pomanjkanje ŠSO-a (registriran samo jedan ŠSO);
 • Mala genetska raznolikost u rasadnicima;
 • Nedostatak novih klonova i mali broj klonova;
 • Nestajanje prirodnih sastojina zbog gubitka staništa, propadanje prirodnog malata i slaba prirodna obnova;
 • Pomanjkanje kvalitetnih istraživanja ove vrste;
 • Izostanak proizvodnje kvalitetnih sadnica iz sjemena;
 • Nedostatak informacija o općenitom stanju populacija u RH;

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA

 • Pronalazak prirodnih sastojina, grupa stabala ili pojedinačnih stabala crne topole;
 • Odabir ikričavih stabala ‘mazera‘ ili ‘jagnjeda’ i plus stabala;
 • Označavanje, izmjere, fotodokumentacija, georefereciranje i prikupljanje ostalih informacija o stablima;
 • Pronalazak potencijalnih novih ŠSO-a crne topole koji će se koristiti za proizvodnju ŠRM-a;
 • Sakupljanje grana ‘mazera‘ ili ‘jagnjeda’ za vegetativno razmnožavanje (reznice, pupovi, plemke);
 • Osnivanje rezničkog plasteničkog pokusa od reznica prikupljenih na terenu sa ‘mazera’;
 • Mikropropagacija u laboratoriju za kulturu biljnih tkiva;
 • Uzimanje biljnog materijala za molekularna istraživanja i uzimanje izvrtaka (starost i osjetljivost na klimatske uvjete);
 • Određivanje spola odabranih stabala i prikupljanje sjemenskog materijala;
 • Sjetva sjemena i uzgoj sadnica topole (za kasniju selekciju i pronalazak najproduktivnijeg klona);

 

OČEKIVANI REZULTATI

 • Upisani novi ŠSO-i crne topole;
 • Korištenje ŠRM-a crne topole iz ŠSO-a;
 • Identificirane lokalne i regionalne genetske baze;
 • Digitalna baza podataka i digitalna karta sa svim informacijama o odabranim stablima;
 • Unošenje novih selekcioniranih genotipova u rasadnike i povećanje genetske raznolikosti;
 • Uspostaviti tehnologiju kloniranja stabala crne topole koja pokazuju ikričavost;
 • Osnovati klonski arhiv selektiranih stabala crne topole koja pokazuju ikričavost;
 • Uspostaviti protokol za mikropropagaciju crne topole (kultura tkiva);
 • Razvoj tehnike sakupljanja sjemenskog materijala i uzgoj kvalitetnih sjemenskih sadnica;
 • Objava smjernica za tehnike uzgoja sadnica i odabira plus stabala u obliku priručnika;
 • Molekularne analize DNA;
 • Objava publikacije u znanstvenim časopisima;

 

Vrijednost projekta: 690.000,00 kn

Skip to content