Masovna i individualna selekcija, izbor i bonitiranje sjemenskih objekata

Program
Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.)


Trajanje
sij 2006. - pro 2010.

Status projekta
Završen

Voditelj projekta


Sažetak

Cilj istraživanja u priznatim sjemenskim sastojinama gospodarski važnih vrsta drveća je u što kraćem vremenu proizvodnja dovoljne količine kvalitetnog sjemena.
Priznate sjemenske sastojine kao i novoizabrane osim za proizvodnju dovoljne količine kvalitetnog sjemena služile bi i kao konzervacija «in situ» ugroženih vrsta i za očuvanje genetske raznolikosti.
U godini dobrog uroda sjemena osnovali bi se komparativni pokusi radi utvrđivanja genetske dobiti između priznatih sjemenskih i gospodarskih sastojina.
Istraživanja bi obuhvatila sve Uprave šuma.Kontakt osoba

Program
Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.)

Naručitelj
Hrvatske šume d.o.o.

Partneri