Modeliranje šumskih zaliha i tokova ugljika te rizika prema budućim klimatskim scenarijima (MODFLUX)

Domaći projekt

PROGRAM: HRZZ Istraživački projekti

STATUS: Aktualan
Početak: velj 2020.
Kraj: sij 2024.
Naručitelj: Hrvatska zaklada za znanost

SAŽETAK:

Klimatske promjene će utjecati na šume, ali alati, koji bi olakšali procjenu rizika i informirano donošenje odluka temeljeno na razumijevanja biogeokemijskih procesa u šumama, trenutno u Hrvatskoj ne postoje. Cilj MODFLUX-a je osigurati okvir za modeliranje u uvjetima klimatskih promjena koji je prilagođen nacionalnim šumskim ekosustavima i okolišnim uvjetima. Pomoću tehnike model-data-fusion (MDF), kroz iterativni i interaktivni proces usporedbe rezultata modela i izmjerenih podataka, kontinuiranog prilagođavanja parametara modela i moguće modifikacije modela, kalibrirat će se i validirati biogeokemijski procesni model Biome-BGCMuSo za glavne nacionalne šumske ekosustave. U MDF-u će se koristiti dva postojeća neovisna skupa podataka, koji će se još dodatno proširiti podacima novih terenskih izmjera. Prvi skup podataka su visokofrekventni podaci o tokovima CO2 prikupljeni metodom vrtložne kovarijance (i.e. Eddy covariance – EC) sa šumske eksperimentalne stanice u Jastrebarskim lugovima koja je u pogonu od 2008. godine. Drugi skup podataka je prostorno-eksplicitna baza podataka o nadzemnim i podzemnim varijablama šumskih ekosustava (i.e. prirast drvne biomase dobiven analizom drvnih izvrtaka, zalihe ugljika u stelji i tlu, biomasa sitnog korijena) prikupljenih na 250 ploha raspoređenih u kontinentalnoj, alpskoj i mediteranskoj biogeografskoj regiji Hrvatske. Primjenom postojećih scenarija buduće klime kalibrirani model će poboljšati mogućnosti procjene utjecaja klimatskih promjena na različite tipove šuma u Hrvatskoj. Procijenjene promjene u zalihama ugljika u tlu, dobivene kroz MODFLUX, biti će na raspolaganju u izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u Hrvatskoj. Procjenom rizika od šumskih požara u uvjetima buduće klime, MODFLUX će omogućiti donositeljima odluka i široj javnosti uvid u očekivani budući rizik od požara u šumama bogatim dijelovima Hrvatske koji trenutno nisu pogođeni šumskim požarima. Unaprjeđenje postojeće EC stanice osigurat će nastavak međunarodno jedinstvenog istraživanja tokova CO2 u poplavnim šumama hrasta lužnjaka. Rezultati projekta biti će objavljeni u časopisima visokog odjeka, a podaci prikupljeni u okviru projekta bit će uvršteni u otvorene znanstvene baze podataka.