+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti četinjača

Domaći projekt

PROGRAM: Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.)

STATUS: Završen
Početak: 01. sij 2006.
Kraj: 31. pro 2010.
Naručitelj: Hrvatske šume d.o.o.

SAŽETAK:

Česti izostanci uroda šumskog sjemena posljednjih godina smanjili su mogućnost prirodne obnove naših šuma, a uzroci su različiti (onečišćavanje zraka, tla i vode, globalne promjene klime, antropogeni utjecaji i dr.). Radi toga temeljni ciljevi ovih istraživanja su oplemenjivanje šumskog drveća, očuvanje šumskih genetskih resursa (osobito ugroženih vrsta, povećanje uroda sjemena za bolju obnovu šuma). Glavne odrednice ovih istraživanja su nastavak rada na osnivanju novih i održavanje postojećih klonskih sjemenskih plantaža čatinjača, genetska vertifikacija odabranih klonova u testovima polusrodnika. Kontinuirano će se istraživati uspijevanje gospodarski najvažnijih domaćih vrsta listača i četinjača u pokusima provenijencija (hrast lužnjak, hrast kitnjak, obična jela, obična bukva, obični i crni bor) tako i nekih udomaćenih alohtonih vrsta (zelena duglazija, borovac, europski ariš). Nastavit će se praćenje rasta, razvoja i uspijevanja biljaka u testovima polusrodnika (obični i crni bor, europski ariš). Rezultati ovih istraživanja koristit će se za očuvanje genetske raznolikosti naših šuma, osobito ugroženih vrsta (obična jela, hrast lužnjak), kako «in situ» tako i «ex situ» metodama u okviru programa za očuvanje europskih šuma (EUFORGEN) Republika Hrvatska kao potpisnica svih rezolucija u očuvanju europskih šuma (Strasbourg, Helsinski, Lisabon, Beč) obavezna je primjenjivati njihove odredbe koristeći najprikladnije metode. Međunarodni Institut za očuvanje biljnih genetskih resursa (IPGRI) i Odjel za šumarstvo FAO sa sjedištem u Rimu, Italija koordiniraju i promiču rezultate rada na programu. Program istraživanja počeo je s radom 1994, do sada su završene dvije faze: I (1994-1999), II (2000-2004) i III, koja je započela 2005 i traje do 2009. Šumarski institut, Jastrebarsko (nacionalni centar), Šumarski fakultet, Zagreb i Hrvatske šume d.o.o. obavljaju istraživanja u fazi III na 4 mrežna plana.
Šumarski institut sudjeluje u međunarodnom pokusu o istraživanju genetske varijabilnosti obične bukve u Europi. Ova su istraživanja uključena u međunarodni COST E52 projekt u kojem sudjeluju 23 europske države.
Istraživanja su započela na temelju zaključka 4. Ministarske konferencije za očuvanje europskih šuma, rada u okviru faze III EUFORGEN – programa, smjernicom a EU (1999)105/EC, EC No 870/2004, Zakona o šumama i Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN 140/2005).

VODITELJ PROJEKTA:

KONTAKT OSOBA:

PROGRAM: Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.)

Skip to content