+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

PathFinder

Međunarodni projekt

PROGRAM: Obzor2020

STATUS: Aktualan
Početak: 01. ruj 2022.
Kraj: 30. stu 2026.
https://pathfinder-heu.eu/

SAŽETAK:

PathFinder Logo
PathFinder Logo

Bolje motrenje europskih šuma pomoći će zemljama u ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi na njih.

– Naš opći cilj je pomoći prijelaz Europe na klimatski neutralno i otporno društvo i gospodarstvo, kaže Johannes Breidenbach, koordinator novopokrenutog EU projekta PathFinder.

– Svrhovite političke odluke temelje se na pouzdanim informacijama o stanju i budućem razvoju šumskih resursa, kaže Breidenbach.

Sve u svemu, 23 istraživačke organizacije diljem Europe sudjeluju u četverogodišnjem projektu PathFinder koji financira EU, s ciljem poboljšanja sposobnosti motrenja europskih šuma – čime se pomaže povećati skladištenje ugljika i zaustaviti gubitak bioraznolikosti u šumama.

Šume su ključne za europska gospodarstva, klimu i biološku raznolikost

Prvo, projekt PathFinder ima za cilj razviti zajednički sustav praćenja europskih šuma, zasnovan na postojećem motrenju (monitoringu) i nacionalnoj inventuri šuma Ovo je važno jer usklađeno motrenje šuma osigurava ažurirane i dosljedne informacije o emisijama stakleničkih plinova iz šuma diljem Europe.

– Čak i među susjednim zemljama postoje razlike u načinu na koji se provode nacionalne inventure šuma, kaže Breidenbach.

– Kroz projekt PathFinder standardizirat ćemo, uskladiti način na koji se ti podaci o šumama prikupljaju diljem Europe i uskladiti način na koji se te informacije dijele.

Osim toga, EU zahtijeva politike koje potiču biogospodarstvo temeljeno na šumama koje pomažu u ublažavanju klimatskih promjena i promiču biološku raznolikost.

– Trenutno je donošenje odluka otežano jer nedostaju pravovremene i pouzdane informacije.

PathFinder metoda za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama u Europi

Drugi cilj projekta PathFinder koji financira EU je razviti modele koji mogu projicirati kako europske šume mogu doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi prema različitim scenarijima, koristeći različite prirodne i socio-ekonomske pokretače.

– Takav sustav je potreban za praćenje napretka prema ciljevima i za kreatore politike da se kontinuirano prilagođavaju kako nove informacije postaju dostupne, kaže Breidenbach.

Ovo omogućuje treći cilj u kojem znanstvenici PathFindera, zajedno s dionicima – uključujući kreatore politika, zemljoposjednike, upravitelje šuma i stručnjake za očuvanje prirode i bioraznolikosti – kreću naprijed kako bi mobilizirali svoje razumijevanje i dokaze na načine koji mogu pomoći u povezivanju kratkoročnih odluka s dugoročnim ishodima , čime se osiguravaju učinkovitiji i otporniji budući putovi gospodarenja šumama.

– Mnogo je opcija koje vode prema budućoj klimatski neutralnoj Europi. Naš pristup u projektu PathFinder je pronaći put za europske šume koji rezultira najmanjim ustupcima i maksimalnom sinergijom među mnogim uslugama ekosustava koje šuma pruža, kaže Breidenbach.

 

Kontakt osoba

Research Professor Johannes Breidenbach, johannes.breidenbach@nibio.no

Telefon: (+47) 974 77 985

Twitter: @Jo_Breidenbach

PathFinder u medijima

NEWSLETTER

LINKTREE

TWITTER

LINKEDIN

FACEBOOK

 

Činjenice o PathFinderu

Četverogodišnji PathFinder ima proračun od 6,3 milijuna eura i okuplja 23 istraživačka partnera, a koordinira ga profesor Johannes Breidenbach iz NIBIO-a.

Trajanje: rujan 2022. – kolovoz 2026.

Projekt PathFinder podijeljen je u šest radnih paketa:

  1. Prikupljanje podataka na terenu – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Španjolska
  2. Platforma za mapiranje i procjenu za LULUCF i praćenje bioraznolikosti – Finski institut za prirodne resurse (LUKE)
  3. Scenariji upravljanja šumama i zemljištem – Vrije Universiteit Amsterdam (VUA), Nizozemska
  4. Procjena politika i smjerova za rješenja – Sveučilište Albert-Ludwigs Freiburg (ALU), Njemačka
  5. Komunikacija, diseminacija i uporaba – Europska organizacija zemljoposjednika (ELO), Belgija
  6. Upravljanje projektom – Norveški institut za bioekonomska istraživanja (NIBIO), Norveška

PathFinder dobiva sredstva iz Programa za istraživanje i inovacije Horizon Europe (HORIZON) Europske unije (ID br. 101056907).

Twitter: @EuPathFinder

 

Ilustracija PathFinder projekta
Ilustracija PathFinder projekta

 

 

PathFinder grupna fotografija s uvodnog sastanka
PathFinder grupna fotografija s uvodnog sastanka. Photo: Erling Fløistad, NIBIO
Skip to content