+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Primjena daljinskih istraživanja u šumarstvu

Domaći projekt

PROGRAM: Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.)

STATUS: Završen
Početak: 01. sij 2006.
Kraj: 31. pro 2010.
Naručitelj: Hrvatske šume d.o.o.

SAŽETAK:

Primjena fotogrametrijskih metoda u uređivanju šuma znatno smanjuje terenski rad, a ujedno povećava preciznost i točnost uređivanja površina. Na dobro izlučenim površinama šuma i šumskog zemljišta, puno je lakše izraditi plan uzorkovanja, te samim time brže i jeftinije provesti izmjeru, koja djelomično može biti i fotogrametrijska. Smanjivanjem terenskog rada, smanjivanjem ukupnog rada, a ujedno povećavanjem kvantitativnih i kvalitativnih rezultata postiže se veliki efekt uređivanja šuma. Direktno se smanjuje cijena koštanja jednog hektara uređivanja, a samim time i jednostavne biološke reprodukcije.
Uređivanje šuma je vrlo obiman i skup posao. Bez obzira na kom se području provodi. Saznanja iz stranih literatura, informacije preko Interneta ili osobnih kontakata iz razvijenih ili srednje razvijenih zemalja, navode na razmišljanje da u što kraćem vremenu i na što većoj površini proizvedemo što manji trošak poslova uređivanja šuma. Do nedavno, fotogrametrijske metode uređivanja šuma bile su jako skupe i u većini slučajeva teško ih je bilo primijeniti. Danas u Hrvatskoj postoji izgrađen sustav za snimanje iz aviona i izradu karata. U posljednjih nekoliko godina snimljena je gotovo cijela država za potrebe izrade topografske karte 1:25 000 kojeg provodi Državna geodetska uprava. Cijena snimanja i izrade snimaka, filmova i karata, bilo u crno bijeloj tehnici ili u boji je znatno pala. U Hrvatskoj postoji nekoliko specijaliziranih tvrtki koje su kadrovski i instrumentarijski opremljeni za izvođenje najzahtjevnijih zadataka.
Cilj ovog istraživanja je pronaći i testirati različite mogućnosti primjene daljinskih metoda istraživanja u šumarstvu, kao i testiranje novih tehnologija na našim prostorima. Istraživanja će se provoditi na području cijele Hrvatske.
Rezultati istraživanja imaju direktni utjecaj na praksu pri izradi programa gospodarenja, bilo u fazi izlučivanja sastojina, izradi plana i određivanje intenziteta uzorkovanja, neposrednoj izmjeri šuma, prostornom planiranju, utvrđivanju površina, izradi opisa sastojina i smjernica gospodarenja, izradi karata. Istovremeno testirati će se nove tehnologije i saznanja poznata iz strane literature, kao i domaćih znanstvenih pilot projekata.

PROGRAM: Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.)

    Skip to content