Promjene u vlasništvu nad šumama i šumskim zemljištem u Europi: Značaj za gospodarenje i politiku (FACESMAP)

Program
COST


Trajanje
sij 2012. - pro 2016.

Status projekta
Završen


Sažetak

Struktura vlasništva nad šumama i šumskim zemljištem u Europi se mijenja. U nekim područjima tzv. „novi“ vlasnici šuma posjeduju male parcele te nemaju potrebno znanje, kapacitete ni interes za gospodarenje svojim šumama, dok se drugdje pojavljuju novi tipovi privatnih šumovlasnika s novim ciljevima i interesima za gospodarenje šumama. Ove promjene i njihova raznolikost stvara probleme u provođenju šumarske politike i politika vezanih uz šumarstvo poput očuvanja biološke raznolikosti, opskrbe drvom i šumskom biomasom, ublažavanje klimatskih promjena ili pružanje  mogućnosti rekreacije. Ova akcija ima za cilj pružiti uvid u različitost i promjene vlasništva nad šumama i šumskim zemljištem na europskoj razini, ukazati na posljedice tih promjena te istražiti nove pristupe šumarskoj politici i gospodarenju šumama.

Ciljevi ove akcije su sljedeći:

  1. Analizirati stavove i prepreke različitih tipova šumovlasnika u Europi u kontekstu nastalih promjena
  2. Istražiti inovativne pristupe gospodarenju šumama za “nove” tipove šumovlasnika
  3. Istražiti učinkovite političke instrumente
  4. Donijeti zaključke i preporuke u vezi politika vezanih za šume, gospodarenje šumama, buduće obrazovanje i istraživanja.

Sveobuhvatni pregled stanja i analiza problematike na europskoj razini još uvijek nedostaje pa se u tome ogleda važnost ove COST akcije.Projektni tim

Kontakt osoba

Program
COST Action FP1201

Naručitelj
European Cooperation in Science and Technology (COST)

Web stranica
http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP1201