Selekcija običnog oraha (Juglans regia L.) u submediteranu i eumediteranu

Program
Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.)


Trajanje
sij 2011. - pro 2013.

Status projekta
ZavršenProjektni tim

Program
Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.)

Naručitelj
Hrvatske šume d.o.o.