Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko

ured@sumins.hr

+385 (0)1 6273 000

+385 (0)98 324795, +385 (0)98 324558

Selekcija običnog oraha (Juglans regia L.) u submediteranu i eumediteranu

Domaći projekt

PROGRAM: Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.)

STATUS: Završen
Početak: 01. sij 2011.
Kraj: 31. pro 2013.
Naručitelj: Hrvatske šume d.o.o.

SAŽETAK:

PROJEKTNI TIM:

PROGRAM: Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.)