+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Šumska staniša u uvjetima izloženosti štetnim utjecajima i klimatskim promjenama

Domaći projekt

PROGRAM: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.)

STATUS: Završen
Početak: 02. sij 2007.
Kraj: 31. pro 2011.
Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1

SAŽETAK:

Stabilnost naših šumskih ekosustava je narušena inteziviranjem sve brojnijih antropogenih utjecaja. Naročito je to izraženo u nizinskim šumama gdje je proces propadanja ubrzan uslijed promjena u režimu površinskih i podzemnih voda. Motrenje dinamike podzemnih i površinskih voda na piezometarskim postajama u staništima nizinskih šuma te motrenje kvalitete vode u tlu u našim najvrijednijim šumama podloga je pri rješavanju problema obnove i strukture šumskih sastojina. U šumskim ekosustavima upitna je kvaliteta procjedne vode tj. otopine tla koja je glavni nosioc transporta tvari u sustavu tlo-korijen biljke. Kvaliteta vode u tlu je narušena uslijed onečišćenja koja dolaze površinskim poplavnim i oborinskim vodama. U otopini tla zbivaju se promjene zbog utjecaja atmosferskog taloženja te prekomjernog unošenja klorida, nitrata i sulfata koji zakiseljuju tlo. Klimatske promjene kod toga imaju veliki udio u smislu količine i kvalitete oborina. Sve ove promjene pogoršavaju stanje ishrane šumskog drveća, a time i njegov rast i razvoj. Kemijski sastav lisne mase šumskoga drveća važan je indikator njihova funkcioniranja. Nedostaci pojedinog staništa u smislu uvjeta za ishranu drveća utječu na fiziološku kondiciju stabala, a time i na zdravstveno stanje i stabilnost šumskih ekosustava.

Šifra projekta: 024-0242049-2103

PROJEKTNI TIM:

PROGRAM: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.)

    Skip to content